Sim tiến đơn giá rẻ Sim tiến đơn giá rẻ

Sim tiến đơn là gì ? Sim tiến đơn là sim có ít nhất 4 số cuối tiến lên 1 hoặc 2. Cho dù là mạng Mobifone, Viettel, Gmobile, Sfone, Vietnamobile, Vinaphone hay sim 10 hay 11 số cũng được gọi là sim tiến đơn như : 1234, 1357, 6789, 4567, 2468, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
01.679.123456 179.000.000
012.89.123456 165.000.000
016.97.123456 119.000.000
01.665.123456 113.000.000
012.63.123456 109.000.000
01.652.123456 107.000.000
016.85.123456 99.500.000
012.3333.5678 Đã bán
09.0246.0246 21.900.000
0123.678.5678 18.900.000
0943.81.2468 3.950.000
012.68.58.5678 3.550.000
09.368.0.3579 3.550.000
093.474.3579 2.350.000
0934.98.3579 2.350.000
012.6226.2468 2.250.000
012.238.13579 Đã bán
097.268.0246 1.950.000
094.390.3579 1.850.000
012.666.44567 1.650.000
0905.87.0246 1.290.000
01238.22.3579 950.000
01238.36.3579 950.000
0936.51.4567 7.900.000
0121.709.3456 1.500.000
01284.93.3456 Đã bán
01284.88.3456 1.800.000
01284.91.3456 1.300.000
01285.47.1234 950.000
01286.32.1234 Đã bán
01283.52.1234 1.300.000
0128.55.11234 1.800.000
0906.33.1234 Đã bán
0937.20.3579 Đã bán
0902.70.2345 Đã bán
090.638.0246 Đã bán
01679.02.1357 900.000
01679.03.1234 2.500.000
01222.41.0123 850.000
0971993456 Đã bán
093.143.2468 Đã bán
0908.44.2468 Đã bán
012675.23456 Đã bán
0933.59.0123 Đã bán
01223.85.4567 Đã bán
012.1238.3456 Đã bán
01285.08.2345 Đã bán
0128.663.2345 Đã bán
01267.12.1234 Đã bán
0128.449.2468 Đã bán