Sim taxi lặp 4 số giá rẻ Sim taxi lặp 4 số giá rẻ

Sim taxi lặp 4 số là gì ? Tất cả các loại sim 10 hoặc 11 số ít nhất có giá rẻ chỉ vài trăm hoặc giá cao hơn là vài chục đến vài trăm triệu có 2 cặp 4 số như nhau được gọi là sim taxi lặp 4 số như : 3912.3912, 1368.1368, 1194.1194, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
012.96.96.96.96 239.000.000
016.9997.9997 59.500.000
09.0246.0246 21.900.000
012.3334.3334 8.800.000
09.3246.3246 5.450.000
09.7832.7832 4.350.000
012.38.36.38.36 3.950.000
012.87.68.87.68 Đã bán
016.8765.8765 2.650.000
012.9578.9578 2.450.000
016.8623.8623 2.250.000
012.9579.9579 1.850.000
012.9577.9577 2.150.000
016.6801.6801 1.750.000
016.6407.6407 1.750.000
016.6417.6417 1.750.000
016.6674.6674 1.650.000
016.6425.6425 1.650.000
016.6435.6435 1.650.000
016.6824.6824 1.650.000
016.6952.6952 1.650.000
016.8813.8813 1.650.000
016.6726.6726 1.650.000
016.6947.6947 1.650.000
016.6750.6750 1.650.000
016.6453.6453 1.650.000
016.6573.6573 1.650.000
09.0132.0132 Đã bán
09.0130.0130 Đã bán
09.0189.0189 Đã bán
09.0139.0139 Đã bán
09.0163.0163 Đã bán