Sim năm sinh giá rẻ Sim năm sinh giá rẻ

Sim năm sinh là gì ? Sim năm sinh là một dạng sim kỷ niệm ngày tháng năm sinh hoặc ngày đặc biệt như ngày cưới, ngày yêu nhau ....có tận cùng các số cuối trùng với ngày kỉ niệm được gọi là sim năm sinh như : 24.06.2005, 14.10.86, 21.12.2012, ...

Số điện thoại Giá cả VNĐ
012.3333.1987 16.800.000
012.3333.1990 16.800.000
012.3333.1985 16.800.000
012.3333.1988 16.800.000
012.3333.1991 16.800.000
012.3333.1995 16.800.000
012.3333.1992 16.800.000
012.3333.1986 16.800.000
012.3333.1997 16.800.000
012.3333.1989 16.800.000
012.3333.1998 16.800.000
012.3333.1994 16.800.000
012.3333.1983 15.500.000
012.3333.1981 15.500.000
012.3333.1982 15.500.000
0935.961.961 12.900.000
012.3333.1984 8.900.000
09.11.05.1992 7.950.000
09.11.02.1998 7.950.000
012.4444.1993 6.550.000
012.4444.1994 6.550.000
012.4444.1989 6.550.000
012.3333.1979 7.550.000
012.3333.1980 7.550.000
091.17.9.1993 4.550.000
091.11.5.1994 4.550.000
091.11.9.1995 Đã bán
091.12.2.1996 4.550.000
091.16.8.1996 4.550.000
091.12.3.1998 4.550.000
093.246.1984 4.050.000
093.246.1980 3.650.000
093.246.1981 3.650.000
012.4444.1987 3.650.000
012.4444.1984 3.650.000
091.12.4.1990 3.850.000
091.13.4.1990 3.850.000
091.13.7.1990 3.850.000
091.14.3.1990 3.850.000
091.11.4.1990 3.850.000
091.15.1.1992 Đã bán
091.16.3.1992 3.850.000
091.12.5.1993 Đã bán
091.12.6.1993 3.850.000
091.14.1.1993 3.850.000
091.14.7.1993 3.850.000
091.12.6.1994 Đã bán
091.12.8.1994 3.850.000
091.13.5.1994 3.850.000
091.17.8.1994 3.850.000