Sim điện thoại cố định, bàn giá rẻ Sim điện thoại cố định, bàn giá rẻ

Sim điện thoại bàn, cố định hiện giờ có 2 nhà mạng đó là VNPT và Viettel. Hiện nay các loại sim cố định vẫn bỏ vào máy điện thoại di động xài bình thường nhưng đầu số vẫn là mã vùng tỉnh + số điện thoại

Số điện thoại Giá cả VNĐ